16 milionów zł na małopolskie Bony na Innowacje

CTE jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu może realizować usługi doradcze w ramach małopolskich Bonów na Innowacje. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać 50 lub 100 tys zł z 90% dofinansowaniem. Fundusze przeznaczone są na realizację badań lub usługi doradcze – m.in. studium wykonalności, badania rynkowe i analizy jakości. http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3–bony-na-innowacje—rpmp-01-02-03-ip-01-12-065-17 …