PARP podnosi kwoty dofinansowania w działaniu 2.3.1 dla MŚP

PARP wprowadził zmiany w zakresie oferty wsparcia w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP. Największa zmiana dot. wprowadzenia dodatkowo do już dostępnego komponentu usługowego, również komponentu inwestycyjnego. Katalog kosztów dot. wdrożenia innowacji pozostaje nadal bardzo szeroki, ale w jego ramach część kosztów inwestycyjnych może być dofinansowana w …

CTE akredytowanym Ośrodkiem Innowacji Ministerstwa Rozwoju

7 lat pracy, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, ponad 50 milionów pozyskanych dotacji… Efektem tego wysiłku jest przyznanie spółce Centrum Transferu Ekotechnologii akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Od 22 maja 2017 roku CTE jest pełnoprawną Instytucją Otoczenia Biznesu. Dla klientów oznacza to nowe, szersze możliwości w usługach doradczych i wiarygodne kompetencje. Dla spółki – potwierdzenie …