Szkolenia i warsztaty

W latach 2012-2016 zrealizowaliśmy szkolenia tematyczne i wykłady, w których łącznie wzięło udział ponad 5450 słuchaczy. Obejmowały one problemy zarządzania projektami, przedsiębiorczości, transferu technologii oraz kompetencji interpersonalnych.

Dla kogo

Ofertę szkoleniową opracowano z myślą o przedsiębiorcach i jednostkach naukowych rozszerzających kompetencje i wiedzę pracowników, studentów I, II i III stopnia oraz pracowników naukowych. Prowadzimy także zajęcia indywidualne dla osób podnoszących swoje umiejętności w zakresie zarządzania organizacją.

Elementy oferty w tym zakresie

  • Prowadzenie projektów szkoleniowych i administracja dokumentacją projektową
  • Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania projektami, transferu technologii, przedsiębiorczości
  • Panele dyskusyjne i konferencje tematyczne obejmujące wymienione wyżej zagadnienia
  • Wykłady programowe i ponadprogramowe dla uczniów, studentów i pracowników naukowych

Korzyści dla usługobiorcy

  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i 10-cio letnich doświadczeń zespołu szkoleniowego CTE
  • Możliwość skorzystania z innowacyjnych metod szkoleniowych m.in. systemu edutainment, gier symulacyjnych i strategicznych,

Realizacje

uniwersytet-rolniczy-krakowKonsorcjum CTE / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – projekt „Preinkubator przedsiębiorczości”

W ramach projektu dofinansowanego w programie „Kreator innowacyjności” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju CTE przeprowadziło dwuletni program szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju umiejętności interpersonalnych i transferu technologii w obszarze nauk przyrodniczych. Ogółem w szkoleniach i wykładach wzięło udział ponad 1100 osób. Wartość projektu – 600 tys. zł.

tuvTUV Akademia Polska Sp. z o.o. – projekt „Staż Sukcesem Naukowca”

Specjalistyczne szkolenie przeprowadzone dla edukacyjnego oddziału koncernu TUV obejmowało marketing w działalności firmy: wprowadzenie innowacyjności jako elementu osiągania przewag konkurencyjnych oraz świadczenie usług technologicznych i konsultingu technologicznego. Jednym z elementów cyklu szkoleń były warsztaty trenerskie i gry symulacyjne. Wartość projektu – 10 tys. zł.

Zobacz inne zrealizowane szkolenia i kursy – pobierz PDF