Referencje

Projekty prowadzone przez CTE skupiają się głównie na branżach związanych z ochroną środowiska, efektywnym wykorzystaniem energii, leśnictwem i rolnictwem.

Współpraca z Partnerami oznacza zaangażowanie w problemy związane z transferem nowych technologii (ekoinnowacji). Podejmowane projekty dotyczą outsourcingu sprzedaży, pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich oraz kooperacji w pozyskiwaniu klientów.

AGRO-WIKT Sp. z o.o. jest firmą, która w ponad 45-cio letniej historii swojego istnienia odnajduje innowacje. CTE wspiera ten proces angażując się w doradztwo merytoryczne i pozyskiwanie funduszy. Aktywnie uczestniczymy w rozwoju firmy i budowaniu wizerunku solidnego partnera.

granaGrana Sp. z o.o. jest spółką produkcyjną należącą do niemieckiej grupy kapitałowej Cafea. Jest jednym z największych w Europie producentów kawy Inki. logo-cafeaPrace wykonane dla spółki obejmowały wykonanie kompleksowego studium wykonalności dla innowacyjnej instalacji przetwarzania odpadów spożywczych.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z  najszybciej rozwijających się uczelni w Polsce. Współpraca z CTE dotyczy opracowywania koncepcji wdrożenia nowych technologii i projektów badawczych.

uniwersytet-rolniczy-krakow

We współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie CTE prowadzi szerokie działania wspierające przedsiębiorczość akademicką i projekty naukowo-badawcze.

politechnika-krakowskaPolitechnika Krakowska docenia wiedzę i doświadczenie zespołu CTE korzystając z usług szkoleniowych i doradczych. Pośredniczymy także w poszukiwaniu przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z PK.

uj

Najstarsza i największa uczelnia w Polsce – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zaufała CTE w zakresie konstruowania procesu wdrożenia projektów badawczych z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

marr

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego korzysta z umiejętności trenerskich CTE i zleca działania mające wspierać rozwój kompetencji wśród małopolskich przedsiębiorców powiązanych w klastrach.

tuv

TUV Akademia Polska to krajowy przedstawiciel międzynarodowej organizacji zajmującej się m.in. certyfikacją i rozwojem kadr. CTE realizuje cykl szkoleń dla przedsiębiorców i managerów projektów badawczych.

sooipp

CTE należy do grona Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce występując w roli uczestnika i doradcy w działaniach SOOIPP.

parp

Pomysł na rozwój innowacji w Polsce promowany przez CTE znalazły uznanie w oczach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co było podstawą do udziału w szeregu międzynarodowych konferencji.

abtow

abtow biotechnology to spółka spin-out wywodząca się zespołu naukowego Uniwersytetu Śląskiego. Oferuje unikalne systemy biomonitoringu wód, oparte badaniach naukowych. W ramach współpracy przeprowadzono pełny proces wdrożeniowy innowacyjnej technologii oraz zbudowanie struktur i strategii spółki.

tbmledTBM LED Sp z o.o. zajmuje się innowacyjnymi technologiami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii elektrycznej w systemach oświetleniowych. CTE podjęło się roli wsparcia procesu sprzedaży produktów TBM.

eniron

Spółka Eniron działa na rynku gospodarki odpadami od 2003 r. Oferuje m.in. systemy kompostowania w rękawach foliowych i biologicznego przetwarzania odpadów. Współpraca CTE z Eniron obejmuje outsourcing sprzedaży i rozwój produktów.

mmds

MMDS Print Management oferuje wyspecjalizowane usługi w zakresie zarządzania procesami projektowania, produkcji oraz dostaw materiałów poligraficznych. Prace wykonane dla spółki dotyczyły opracowania wniosków o dofinansowanie i wsparcie w realizacji projektu.