Preinkubator przedsiębiorczości CTE/UR

Projekt „Preinkubatora przedsiębiorczości CTE/UR” realizowany jest od 2012 roku w konsorcjum Centrum Transferu Ekotechnologii i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości akademickiej opartej na komercjalizacji badań naukowych, transferze technologii w dziedzinie nauk przyrodniczych a w szczególności rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Ma także na celu zwiększenie zainteresowania zagadnieniami komercjalizacji badań oraz wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni o profilu przyrodniczym w zakresie podejmowania  wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości.

Kluczowym aspektem realizacji projektu jest utworzenie przestrzeni coworkingowej na terenie Rektoratu UR i wspieranie projektów inicjowanych przez studentów, pracowników naukowych i partnerów Uniwersytetu.

Pomieszczenia i infrastruktura (stanowiska pracy, sprzęt komputerowy) dostępne są zarówno dla zespołów naukowych opracowujących koncepcje badawcze (bezpłatnie) jak i przedsiębiorców, których okres działalności jest nie dłuższy niż 12 miesięcy (w cenach preferencyjnych). Zasady korzystania z Preinkubatora określa Regulamin dostępny w tym odnośniku.

Doświadczenia CTE wskazują, iż jednym z najtrudniejszych elementów rozwoju projektu jest niewystarczająca wiedza w zakresie zarządzania projektem i utrudniony dostęp do funduszy. Aby zniwelować te bariery przedstawiciele konsorcjum dzielą się posiadaną wiedzą i wspierają projekty, które zgłaszane są przez gości Preinkubatora.

W ramach działalności Preinkubatora realizowane są także szkolenia rozwijające wiedzę i kompetencje młodych inwentorów.

Odrębnym elementem projektu jest baza danych zawierająca projekty o wysokim potencjale wdrożeniowym, które pochodzą z polskich uczelni o profilu przyrodniczym. Znajduje się ona pod adresem www.ekoinnowacje.com.pl