Nowe technologie i innowacje

Od 2012 roku spółka wdrożyła z sukcesem 12 nowych technologii. Podstawą tych działań była potrzeba przeprowadzenia komercjalizacji projektów naukowych lub poszukiwanie dla przedsiębiorców innowacyjnych technologii.

Dla kogo

Usługi transferu technologii przedsiębiorstw skierowana jest do firm poszukujących nowych technologii, pozwalających na rozszerzenie oferty i zwiększenie przychodów. Drugim elementem oferty jest  komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzona dla jednostek badawczych zainteresowanych wdrożeniem efektów projektu naukowego.

Elementy oferty w tym zakresie – dla przedsiębiorstw

 • Pozyskiwanie nowych technologii z obszaru nauki i przemysłu
 • Prowadzenie procesu wdrożenia nowych technologii w realiach przedsiębiorstwa
 • Audyt technologiczny innowacyjnych produktów i usług
 • Analizy rynkowe, przeglądy technologiczne i prawne dla nowych produktów i usług
 • Badania konsumenckie i opracowania postrzegania wizerunku
 • Analiza makrootoczenia przedsiębiorstw (analiza PEST) i konkurencji (analiza SWOT)
 • Opracowania i badania finansowe dla strategii wdrożenia produktów
 • Identyfikacja potrzeb i możliwości wdrożeniowych w strukturach organizacji

Elementy oferty w tym zakresie – dla jednostek naukowych

 • Badania rynku i analizy otoczenia
 • Analizy prawne dla ochrony wartości niematerialnych
 • Budowanie strategii rozwoju, wdrożenia i sprzedaży
 • Brokering technologiczny – identyfikowanie i pozyskiwanie nabywców dla licencji, know-how, usług i produktów

Korzyści dla przedsiębiorstw

 • Dostęp do większej ilości innowacji technologicznych i produktowych pochodzących z obszaru nauki
 • Większa kontrola nad procesem pozyskiwania technologii
 • Redukcja błędów wynikających z niedostatecznego przygotowania technologii
 • Uzyskanie wyczerpującej informacji o pozycji produktu lub usługi na rynku, niszach rynkowych, perspektywach sprzedażowych i barierach w rozwoju
 • Obniżenie kosztów wdrożenia technologii poprzez zmniejszenie obciążeń już na etapie przygotowania do wdrożenia
 • Znaczne obniżenie kosztów osobowych związanych z wdrożeniem i dokumentacją

Korzyści dla jednostek naukowych

 • Uzyskanie informacji o stanie rynku i chłonności dla produktów, usług i technologii opracowywanych w projektach naukowych
 • Zmniejszenie kosztów pozyskania nabywców na innowacje powstające w jednostce naukowej
 • Redukcja obciążeń osobowych i finansowych wynikających z konieczności zaangażowania zespołów pracowniczych w procesie transferu technologii

Realizacje

abtowAbtow biotechnology Sp. z o.o. – wdrożenie przemysłowe detektora skażeń chemicznych.

CTE uczestniczyło w procesie komercjalizacji Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW) pozwalającego na wykrywanie skażeń chemicznych w wodzie do picia i produkcji żywności. Współpraca obejmowała analizy rynku, przygotowanie sprzedaży i strategii marketingu. Wartość projektu – 120 000 zł.

granaGrana Sp. z o.o. – wdrożenie technologii przetwarzania odpadów spożywczych

W 2015 roku na zlecenie spółki Grana należącej do międzynarodowego koncernu Cafea przeprowadzono proces identyfikacji technologii bezpiecznego przetwarzania odpadów z produkcji spożywczej. Uzupełnieniem usług było wykonanie studium wykonalności dla przeprowadzenia inwestycji zawierającego m.in. analizy finansowe, przegląd korzyści i plan realizacji inwestycji. Wartość projektu – 8,05 mln zł.