Na Śląsku powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Środowiskowych

Na terenie gminy Brenna, w niedalekiej odległości od pasma Baraniej Góry (w Beskidzie Śląskim) powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Środowiskowych powołane przez naszego klienta – Spółkę Kotarz ENEO.

Stanie się tak m.in. za sprawą dotacji przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju i Innowacji w ramach działania 2.1 POIR. Działalność Centrum B+R skupi się na technologiach służących środowisku – przekształcaniu terenów poprzemysłowych i górskich nieużytków, rekultywacji i metaplantacji. Współpracę badawczą zdeklarowały jednostki naukowe (Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska) oraz firmy z sektora MŚP. Powstanie multidyscyplinarny zespół, który stworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne i metody rekultywacji.

Z dumą prezentujemy przedsięwzięcie, w którego powołaniu braliśmy aktywny udział i przystępujemy do kolejnych prac nad działalnością CBR.

Dodaj komentarz