Marketing innowacji

Od 2010 roku, wraz z partnerami zajmującymi się fotografią, drukiem i logistyką w poligrafii zrealizowaliśmy ponad 280 projektów wizualnych dla innowacyjnych produktów, usług i projektów badawczych. Wprowadziliśmy na rynek 6 nowych produktów o wartości sprzedaży sięgającej 2,5 mln zł.

Dla kogo

Oferta kompleksowej obsługi poligraficznej – w tym projektowania, DTP, druku i dostaw, skierowana jest do organizacji nie dysponujących własnymi zasobami umożliwiającymi opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych. Zakres oferty w tym obszarze dotyczy zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek naukowych.

W powiązaniu z usługami poligraficznymi obsługujemy pełen zakres działań marketingowych – od kreowania strategii marketingu poprzez realizację zadań aż po opracowanie strategii sprzedaży i aktywne wprowadzanie produktów na rynek.

Elementy oferty obsługi marketingowej i outsourcingu sprzedaży:

 • Opracowanie strategicznych dokumentów dotyczących marketingu produktów, usług i organizacji
 • Opracowanie i wdrożenie planów sprzedaży dla innowacyjnych produktów i usług
 • Przeprowadzenie analizy rynku i konkurencji wraz z określeniem potencjału zakupowego potencjalnych nabywców
 • Wdrożenie innowacyjnych metod sprzedaży i optymalizacja kosztów procesowych

Elementy oferty kompleksowej obsługi promocyjnej, multimedialnej i poligraficznej:

 • Opracowanie koncepcji promocyjnej dla innowacyjnych produktów usług i projektów badawczych
 • Przygotowanie tekstów promocyjnych i projektów graficznych
 • Projektowanie i wykonanie dedykowanych serwisów internetowych w oparciu o systemy samodzielnego zarządzania treścią (CMS – Content management system)
 • Wykonanie materiałów multimedialnych – fotografii, prezentacji, filmów i animacji
 • Prowadzenie działań public relations w mediach tradycyjnych i internetowych (portale tematyczne, sieci społecznościowe)
 • Organizacja wydarzeń promocyjnych takich jak targi, event-y, konferencje i wystąpienia publiczne
 • Usługi konferansjerskie podczas wydarzeń promocyjnych i konferencyjnych

Korzyści dla usługobiorcy

 • Obniżenie kosztów prowadzenia marketingu i sprzedaży poprzez zatrudnienie specjalistów i wynagrodzenie wyłącznie za osiągnięte efekty
 • Redukcja wydatków na działania promocyjne dzięki kompleksowej obsłudze i uzyskaniu niższych cen jednostkowych (np. w odniesieniu do druku)
 • Przeniesienie odpowiedzialności za organizację prac na doświadczony podmiot niezależny i zobowiązany do właściwej realizacji usługi
 • Zmniejszenie obciążenia zespołu lub pracowników, których zaangażowanie byłoby konieczne w realizacji działań promocyjnych

Realizacje

abyssoundArtman Kraków – opracowanie materiałów promocyjnych i organizacja wydarzeń targowych

Od 2011 roku rokrocznie współpraca obejmuje przygotowanie do udziału w wydarzeniach targowych, podczas których przedsiębiorstwo prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnych urządzeń hi-fi. Z uwagi na wysoka klasę prezentowanego sprzętu i aktywną konkurencję, współpraca wymaga elastyczności i śledzenia zmian na rynku.

novonoxUniwersytet Jagielloński w Krakowie – przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu „NOVONOX”

W ramach ww. projektu badawczego przygotowano szereg materiałów promocyjnych prezentujących informacje o projekcie dotyczącym opracowania i wytworzenia konwertera katalitycznego opartego na krótkokanałowych metalicznych strukturach oraz nanokompozytowych katalizatorach zawierających metale przejściowe.