Press "Enter" to skip to content

Klaster Ekotechnologii

Od czerwca 2010 roku Centrum Transferu Ekotechnologii prowadzi aktywne działania w ramach porozumienia kooperacyjnego pn. „Klaster Ekotechnologii”.

Kluczowym celem powołania Klastra było zrzeszenie podmiotów gospodarczych i jednostek badawczych, których działalność obejmuje opracowywanie i wdrażanie nowych technologii służących ochronie i poprawie stanu środowiska.

Obecnie grupa członków Klastra to 12 przedsiębiorstw zlokalizowanych głównie na terenie województwa małopolskiego. W pierwszym kwartale 2017 roku do porozumienia przystąpi kolejnych 14 członków – w tym także jednostki badawcze i uczelnie.

Podstawowym elementem działalności Klastra jest gromadzenie, śledzenie i przekazywanie potrzeb biznesowych zgłaszanych przez Członków porozumienia oraz pozyskiwanie z rynku informacji o stanie i rozwoju branży. Proces realizacji tego zadania prezentuje się następująco:

  1. gromadzenie danych o potrzebach rynkowych i technologicznych,
  2. weryfikacja zapotrzebowania i opracowanie ścieżek rozwoju,
  3. analiza danych pod kątem innowacyjności i potencjału biznesowego,
  4. przekazywanie informacji Członkom porozumienia.

Grupa osób zarządzających Klastrem biegle porusza się w tematyce i obszarze zebranych informacji i na ich podstawie konstruować analizy biznesowe.

W przypadku Członków Klastra nie prowadzących działalności stricte biznesowej (uczelnie, instytuty) działalność w obszarze doradczym realizowana jest w następujących krokach:

  1. prowadzone są badania skupiające się na pozyskiwaniu i przetwarzaniu potrzeb z tego sektora gospodarki,
  2. Klaster przeprowadzi analizę pozyskanych informacji i oszacuje ich wartość merytoryczną,
  3. przetworzone dane przekazuje się instytucjom badawczym i edukacyjnym, Członkowie Klastra (w tym spółka zarządzająca) podejmują wspólne inicjatywy odpowiadające na popyt rynkowy.

W najbliższym czasie udostępnione zostaną kolejne informacje o działaniach Klastra na 2017 rok. Obejmują one opracowywanie nowych przedsięwzięć technologicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wdrożenie przemysłowe.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami spółki lub za pośrednictwem adresu e-mail klaster@ctet.pl