Press "Enter" to skip to content

Captor Therapeutics w gronie wniosków dofinansowanych w POIR działanie 4.1 /poddziałanie 4.1.2

Jeden z naszych partnerów – wrocławska firma Captor Therapeutics Sp. z o.o. znalazła się w gronie podmiotów, których wniosek otrzyma dofinansowanych w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1 /poddziałanie 4.1.2.

Projekt, z którym spółka aplikowała o środki dotyczy opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków.
Gratulujemy i życzymy sukcesu!