Fundusze europejskie dla firm

Dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 62 mln zł na finansowanie projektów i rozwój firm. Dotacje dotyczyły głównie ochrony środowiska, rolnictwa i nauk biologicznych.

Dla kogo?

Oferta pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych skierowana jest do przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które oczekują kompleksowej obsługi w zakresie identyfikacji potrzeb, przygotowania dokumentacji i uzyskania dofinansowania. Uzupełnieniem ww. działań jest usługa prowadzenia i rozliczania projektu.

Elementy oferty pozyskiwania środków finansowych:

 • Audyt potencjału i zasobów organizacji (przedsiębiorstwa lub jednostki badawczej)
 • Identyfikacja potrzeb technologicznych, organizacyjnych i finansowych
 • Opracowanie koncepcji technicznej i organizacyjnej dla nowego projektu
 • Opracowanie dokumentacji technicznej, finansowej i prawnej oraz przygotowanie wniosków o dofinasowanie
 • Pozyskanie dofinansowania i wsparcie w kontaktach z instytucją przyznającą środki
 • Prowadzenie administracyjne projektu i rozliczenia finansowe
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli i audytów,
 • Monitoring projektu w okresie wdrożenia i zachowania trwałości
 • Pomoc w procesie wdrożenia technologicznego lub sprzedaży wyników projektu

Korzyści dla usługobiorcy:

 • Pozyskanie środków na badania, rozwój organizacji lub przeprowadzenie inwestycji
 • Ograniczenie nakładów niezbędnych dla pozyskania finansowania i obniżenie kosztów wynikających z tego zadania
 • Przeniesienie ciężaru przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie
 • Optymalizacja kosztów administrowania projektem

Realizacje

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski  – projekt innowacji w rekultywacji terenów poprzemysłowych

W ramach prac realizowanych na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przedstawiciele CTE przeprowadzili szereg działań zmierzających do określenia potencjału naukowego i wdrożeniowego dla projektów z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Jednym z efektów tego działania było opracowanie projektu „InfoRevita” mającego na celu opracowanie innowacyjnej metody rekultywacji terenów poprzemysłowych. Wartość projektu – 1,35 mln zł.

ujUniwersytet Jagielloński w Krakowie – projekt zastosowania biotyzacji w uprawie roślin jagodowych

Na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Centrum Transferu Ekotechnologii wykonało kompleksowe badanie rynku pod kątem perspektyw wdrożenia projektu naukowego pn. „BERRY – Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych”. Zadanie obejmowało m.in. przygotowanie koncepcji wdrożenia przemysłowego, opracowanie strategii działań i promocji, pozyskanie partnera przemysłowego dla fazy badawczej oraz zbudowanie bazy potencjalnych odbiorców. Wartość projektu – 0,9 mln zł.