Dla Uniwersytetu Śląskiego badamy rynek rekultywacji terenów zdegradowanych

Projekt badawczy „InfoRevita” prowadzony przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaplanowano w najlepszy z możliwych sposobów czyli uwzględnieniem badań popytowych.

Zadaniem, jakie postawiono przed CTE było oszacowanie wielkości rynku, potencjału zakupowego klientów, opracowanie metod wdrożenia i pozyskanie danych o klientach. Wyczerpujące informacje jakie przekazano w wyniku prac spółki pozwalają na optymistyczne spojrzenie na potencjalne przychody z komercjalizacji. Trudno aby było inaczej, skoro projekt jest naprawdę znakomity, a wyniki badań prawdopodobnie zaskoczą wielu profesjonalistów.

Dodaj komentarz