CTE akredytowanym Ośrodkiem Innowacji Ministerstwa Rozwoju

7 lat pracy, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, ponad 50 milionów pozyskanych dotacji…

Efektem tego wysiłku jest przyznanie spółce Centrum Transferu Ekotechnologii akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Od 22 maja 2017 roku CTE jest pełnoprawną Instytucją Otoczenia Biznesu.

Dla klientów oznacza to nowe, szersze możliwości w usługach doradczych i wiarygodne kompetencje. Dla spółki – potwierdzenie słusznego kierunku rozwoju nakreślonego w strategii.

Dotychczasowym Partnerom dziękujemy za zaufanie, a nowych zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz