14 milionów dla innowacyjnych narzędzi rolniczych ze spółki AGRO-WIKT

Nasz klient – opoczyńska spółka AGRO-WIKT otrzymała niemal 14 milionów złotych dofinansowania dla projektu wdrożenia innowacyjnych narzędzi rolniczych.

Otrzymane wsparcie jest efektem półrocznej pracy jaką wykonali eksperci CTE w ścisłej współpracy z zarządem spółki AGRO-WIKT. Obejmowała ona pełen zakres usług doradczych, marketingowych i sprzedażowych.

Projekt, przed którym stoi AGRO-WIKT ma łączną wartość ponad 30 000 000 zł, a jego realizacja potrwa 3 lata. Efektem będą nowoczesne narzędzia dla polskiego rolnictwa i znaczne rozszerzenie działalności spółki.

Captor Therapeutics w gronie wniosków dofinansowanych w POIR działanie 4.1 /poddziałanie 4.1.2

Jeden z naszych partnerów – wrocławska firma Captor Therapeutics Sp. z o.o. znalazła się w gronie podmiotów, których wniosek otrzyma dofinansowanych w konkursie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1 /poddziałanie 4.1.2.

Projekt, z którym spółka aplikowała o środki dotyczy opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków.
Gratulujemy i życzymy sukcesu!

Dla Uniwersytetu Śląskiego badamy rynek rekultywacji terenów zdegradowanych

Projekt badawczy „InfoRevita” prowadzony przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaplanowano w najlepszy z możliwych sposobów czyli uwzględnieniem badań popytowych.

Zadaniem, jakie postawiono przed CTE było oszacowanie wielkości rynku, potencjału zakupowego klientów, opracowanie metod wdrożenia i pozyskanie danych o klientach. Wyczerpujące informacje jakie przekazano w wyniku prac spółki pozwalają na optymistyczne spojrzenie na potencjalne przychody z komercjalizacji. Trudno aby było inaczej, skoro projekt jest naprawdę znakomity, a wyniki badań prawdopodobnie zaskoczą wielu profesjonalistów.

Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ wdraża innowacje w hodowli roślin jagodowych – analizujemy rynek

Na zlecenie Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zespół CTE przeprowadził pełną analizę rynkową zapotrzebowania na innowacyjne metody hodowli roślin jagodowych. Obok badań rynkowych zadaniem spółki było m.in. pozyskanie partnera przemysłowego uczestniczącego w badaniach.

Zainteresowanie przedsiębiorców na jakie wskazują wykonane badania przerosło oczekiwania zarówno CTE jak i MCB. To dobra informacja dla krajowych innowacji w rolnictwie i ochronie środowiska. Szczególnie dobra dla projektów pochodzących z Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Uniwersytet Śląski w Katowicach wśród beneficjentów konkursu „Biostrateg”

Gratulujemy Partnerom CTE znakomitej lokaty na liście wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach programu BioStratge! 7-ma pozycja zobowiązuje, ale nie ma wątpliwości, że projekt zapowiada się znakomicie.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/1201/3087/1/biostarteg_lista_rankingowana_pozytywnie_ocenionych_wnioskow.pdf