AGRO-WIKT znów rusza w świat dzięki dotacji Go to Brand

Opoczyńska Spółka AGRO-WIKT – producent innowacyjnych narzędzi rolniczych takich jak lemiesze i redlice kontynuuje działania promocyjne i eksportowe.

Dzięki dotacji z działania 3.3.3 POIR w konkursie „Go to Brand” prowadzonym przez PARP Spółka będzie mogła zintensyfikować działania promocyjne na arenie międzynarodowej. Głównym celem internacjonalizacji będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych narzędzi rolniczych – lemieszy płużnych – które wytwarzane są przy użyciu autorskiej technologii. Rozwija się ona m.in. dzięki dotacji jaką pozyskaliśmy wspólnie na przełomie 2016 i 2017 roku w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Poza misjami i udziałem w targach AGRO-WIKT prowadzi intensywne prace badawczo-wdrożeniowe zapewniając sobie coraz większą przewagę konkurencyjną i silną pozycję na rynku.

Rozwijamy upcykling w spółce Wykrojniki.pl

Od września tego roku do grona naszych najważniejszych klientów dołącza Spółka Wykrojniki.pl

Ranga jaką nadajemy usługom doradczym dla tego przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z idei, jaka przyświeca realizowanemu projektowi – jego celem jest przekształcanie odpadów w pełnowartościowe produkty. Ze sklejki pozostającej z typowej działalności powstanie szereg unikalnych i nietypowych wyrobów.

CTE ma przyjemność świadczyć usługi doradcze w pełnym zakresie strategicznego rozwoju Wykrojniki.pl – począwszy od opracowania nowych obszarów działalności, poprzez analizy rynkowe aż do wdrożenia unikalnej oferty. Pracy będzie sporo, ale satysfakcja – ogromna!

Umowa brokerska z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie

Z początkiem sierpnia CTE jako spółka brokerska i akredytowana IOB zawarło umowę o współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie

Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe stanowią grupę, która oczekuje wsparcia ze strony podmiotów działających wspólnie na rzecz ich rozwoju. Dzięki dialogowi prowadzonemu przez spółki brokerskie jaką jest CTE znacząco rośnie szansa na przemysłowe wdrożenie innowacyjnych technologii i produktów.
W ślad za takimi działaniami idą oczywiste korzyści dla obu stron: rozwój potencjału, wyższa konkurencyjność i oczywiście… przychody finansowe.
Współpraca z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie jest dla CTE wyróżnieniem – jest to wiodąca instytucja naukowa działająca od ponad 82 lat, posiadająca bogate doświadczenie i potencjał. Naszym zadaniem jest przenieść ją na płaszczyznę gospodarczą z korzyścią dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw.

Na Śląsku powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Środowiskowych

Na terenie gminy Brenna, w niedalekiej odległości od pasma Baraniej Góry (w Beskidzie Śląskim) powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe Technologii Środowiskowych powołane przez naszego klienta – Spółkę Kotarz ENEO.

Stanie się tak m.in. za sprawą dotacji przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju i Innowacji w ramach działania 2.1 POIR. Działalność Centrum B+R skupi się na technologiach służących środowisku – przekształcaniu terenów poprzemysłowych i górskich nieużytków, rekultywacji i metaplantacji. Współpracę badawczą zdeklarowały jednostki naukowe (Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska) oraz firmy z sektora MŚP. Powstanie multidyscyplinarny zespół, który stworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne i metody rekultywacji.

Z dumą prezentujemy przedsięwzięcie, w którego powołaniu braliśmy aktywny udział i przystępujemy do kolejnych prac nad działalnością CBR.

CTE w nowej odsłonie

Wkrótce minie 8 lat od momentu gdy powołano spółkę Centrum Transferu Ekotechnologii.

Od samego początku było to przedsięwzięcie skupione na działalności non-profit wspierającej rozwój nowych technologii środowiskowych i transfer koncepcji technicznych. Z powodzeniem realizujemy ten zamysł zgodnie z założeniami strategii opracowanej w 2014 roku.

Nadszedł czas zmian, a wśród nich także rozszerzenie zespołu stałych współpracowników i grupy ekspertów działających w ramach akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Wprowadzamy również nowe elementy oferty dla branż, w których zdobyliśmy kompetencje w ostatnim roku działalności.

Zmiany zaczynamy wprowadzenia nowego logotypu spółki, natomiast informacje o ofercie dla przemysłu spożywczego pojawią się wkrótce!

Pure Biologics rośnie w siłę

Spółka Pure Biologics z Wrocławia, z którą współpracujemy już ponad 2 lata rośnie w siłę. Tym razem celem jest… debiut na NewConnect!

W portalu Polskiej Agencji Prasowej opublikowano informacje o planach spółki Pure Biologics, która planuje przeprowadzenie emisji akcji do końca pierwszego kwartału 2018 roku i debiut na rynku NewConnect na przełomie kwietnia i maja. Wartość emisji może wynieść około 15 mln zł. To nie jedyne działanie, na którym skupia się zarząd – trwają intensywne prace nad nowymi projektami badawczymi, rozszerzeniem portfela usług i produktów oraz pozyskaniem środków na badania i rozwój.
Współpraca, którą realizujemy pozwala na wsparcie w tych działaniach poprzez merytoryczne zaangażowanie w proces budowania wartości i pozyskiwanie partnerów dla nowych przedsięwzięć.
Więcej o planowanym debiucie:

http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/29089454,pure-biologics-planuje-debiut-na-newconnect-na-przelomie-kwietnia-i-maja–18-(wywiad)

 

 

PARP podnosi kwoty dofinansowania w działaniu 2.3.1 dla MŚP

PARP wprowadził zmiany w zakresie oferty wsparcia w ramach Poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP.

Największa zmiana dot. wprowadzenia dodatkowo do już dostępnego komponentu usługowego, również komponentu inwestycyjnego. Katalog kosztów dot. wdrożenia innowacji pozostaje nadal bardzo szeroki, ale w jego ramach część kosztów inwestycyjnych może być dofinansowana w ramach projektu przez PARP jako inwestycja początkowa dot. zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do wdrożenia innowacji.

Ponadto, wzrosła maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu (w zakresie usług) z 420.000 PLN do 500.000 PLN. Natomiast, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zakresie inwestycji) może stanowić mniej niż 2-krotność wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (w zakresie usług), np. do 999.999 PLN.

Zmniejszono liczbę kryteriów oceny i doprecyzowano ich brzmienie, co powinno ułatwić przygotowanie opisu projektu i jego ocenę.

Początek naboru to 10 sierpnia 2017 r., koniec to 28 lutego 2018 r., a koniec I etapu konkursu to 30 września 2017 r.

CTE jest Instytucją Otoczenia Biznesu akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju co oznacza, że może być wykonawcą usług doradczych przewidzianych w projekcie.

16 milionów zł na małopolskie Bony na Innowacje

CTE jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu może realizować usługi doradcze w ramach małopolskich Bonów na Innowacje.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać 50 lub 100 tys zł z 90% dofinansowaniem. Fundusze przeznaczone są na realizację badań lub usługi doradcze – m.in. studium wykonalności, badania rynkowe i analizy jakości.

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3–bony-na-innowacje—rpmp-01-02-03-ip-01-12-065-17

Zapraszamy do współpracy!

CTE akredytowanym Ośrodkiem Innowacji Ministerstwa Rozwoju

7 lat pracy, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, ponad 50 milionów pozyskanych dotacji…

Efektem tego wysiłku jest przyznanie spółce Centrum Transferu Ekotechnologii akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Od 22 maja 2017 roku CTE jest pełnoprawną Instytucją Otoczenia Biznesu.

Dla klientów oznacza to nowe, szersze możliwości w usługach doradczych i wiarygodne kompetencje. Dla spółki – potwierdzenie słusznego kierunku rozwoju nakreślonego w strategii.

Dotychczasowym Partnerom dziękujemy za zaufanie, a nowych zapraszamy do współpracy!

Ponad 3 miliony dla Pure Biologics na poszukiwania przeciwciał terapeutycznych

Wrocławska spółka Pure Biologics, korzystająca ze wsparcia CTE, otrzymała ponad 3,3 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt „Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym” otrzymał aż 21 punktów w ocenie Ekspertów NCBR. Dowodzi to innowacyjności przedsięwzięcia i wysokich kompetencji zespołu, który je realizuje. Zadania przewidziane w projekcie są konsekwencją skutecznej i unikalnej strategi rozwoju, jaką przyjęła spółka działająca w zaawansowanych obszarach biotechnologii.