Press "Enter" to skip to content

Strona główna

Wspieramy przedsiębiorstwa w procesie wdrożenia innowacji.
Identyfikujemy technologię, pozyskujemy finansowanie i prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe.

Wykonujemy analizy rynku, badania marketingowe i ocenę potencjału rynkowego. Przygotowujemy i wdrażamy strategiczne działania sprzedażowe, marketingowe, wizerunkowe i promocyjne. Pozyskujemy klientów dla nowych produktów i usług.

Opracowujemy nowe obszary działalności, zwiększamy sprzedaż i optymalizujemy koszty.

Dla jednostek naukowych wykonujemy analizę potencjału badawczego oraz audyt projektów naukowych o wysokim potencjale komercyjnym.

 

1 2 3 4